Du visar för närvarande Ta bort Hamas från listan över terroristorganisationer

 

 

Hamas är ett demokratiskt valt och legitimt politiskt parti. Genom att terrorstämpla Hamas och sedan slå fast att man inte förhandlar med terrorister, så har väst kunnat stänga dörren för fredsförhandlingar mellan relevanta parter.

Vi kräver att Hamas tas bort från terrorlistan och inkluderas i fredsprocessen, om man menar allvar med att vilja uppnå fred.

Det handlar om fredsförhandlingar. Hamas måste få sitta med vid bordet och ingå som part i fredsprocessen.

En omedelbar vapenvila och en tvåstatslösning med hjälp av dynamisk konfliktteori och multi-level approach, är den strategi som vi föreslår för att bryta våldsspiralen och skapa en grund för förhandlingar och dialog mellan parterna. Genom att inkludera internationella aktörer, civilsamhället och fokusera på institutionell kapacitetsuppbyggnad kan man främja en rättvis och hållbar fred i regionen.

Dynamisk konfliktteori betonar att konflikter är dynamiska och föränderliga över tid. En omedelbar vapenvila och en tvåstatslösning enligt 1967 års gränser kan ses som ett steg mot att bryta den våldsspiral och den nuvarande konfliktens dynamik som pågår mellan Israel och Palestina.
Genom att omedelbart upprätta en vapenvila kan man bryta den eskalerande våldsspiralen och minska risken för ytterligare förluster av liv och egendom. Det ger också möjlighet att skapa ett lugnare och mer stabilt klimat för att inleda förhandlingar och dialog mellan parterna i.

Genom att sträva efter en tvåstatslösning enligt 1967 års gränser kan man förändra den nuvarande konfliktdynamiken. Det skulle innebära att erkänna palestiniernas rätt till självbestämmande och en egen stat, samtidigt som Israels säkerhet också värnas. Genom att återgå till tidigare överenskomna gränser kan man skapa en grund för förhandlingar och förtroendeskapande åtgärder mellan parterna.

Multi-level approach för konfliktlösning innebär att man tar hänsyn till olika nivåer av konflikten och involverar olika aktörer för att uppnå en lösning.

Konflikten mellan Israel och Palestina har en regional och global dimension. Genom att involvera internationella aktörer, som FN, EU och andra relevanta parter, kan man skapa en bredare ram för att underlätta förhandlingar och stödja en fredlig lösning. Internationella aktörer kan bidra med resurser, medling och övervakning för att främja en rättvis fred.

För att uppnå en hållbar fred är det viktigt att inkludera olika sektorer av samhället, inklusive civilsamhället och gräsrotsnivån. Genom att främja dialog och samarbete mellan människor från olika samhällen och bakgrunder kan man bygga förtroende och skapa en bredare förståelse för varandras perspektiv och behov.

För att stödja en tvåstatslösning enligt 1967 års gränser behöver fokus läggas på institutionell kapacitetsuppbyggnad på både israelisk och palestinsk sida. Detta innebär att stärka institutionerna för självstyre, rättssäkerhet och god förvaltning för att kunna hantera de utmaningar och uppgifter som följer med en fredlig överenskommelse.