Du visar för närvarande Stoppa det kontantfria samhället

 

 

Ett kontantfritt samhälle innebär att fysiska sedlar och mynt avskaffas och ersätts av digitala betalningsmetoder som kreditkort, mobilbetalningar och elektroniska överföringar. Trots vissa fördelar med ett kontantfritt samhälle finns det faror som måste uppmärksammas:

Utslagning och ojämlikhet: Ett kontantfritt samhälle kan leda till att vissa grupper, särskilt äldre och socioekonomiskt missgynnade individer, blir marginaliserade. Alla har inte tillgång till eller kunskap om digitala betalningssystem, vilket kommer skapa klyftor och öka ekonomisk ojämlikhet.

Personlig integritet och övervakning: Digitala betalningar genererar data som spåras och lagras av finansiella institutioner och teknikföretag. Detta kan potentiellt hota den personliga integriteten genom att avslöja detaljer om våra köpvanor och ekonomiska transaktioner. Ökad övervakning av våra pengaflöden kan också hota vår rätt till privatliv.

Sårbarhet för tekniska problem och cyberattacker: I ett kontantfritt samhälle blir vi helt beroende av tekniken för att genomföra betalningar. Om det uppstår tekniska problem eller omfattande cyberattacker kan det leda till stora störningar i betalningssystemet och orsaka ekonomisk instabilitet.

Brister i tillgänglighet och tillförlitlighet: Digitala betalningssystem kräver en fungerande internetuppkoppling och teknisk infrastruktur. Om dessa system inte är tillgängliga eller om det uppstår tekniska fel kan det vara svårt att genomföra transaktioner och få tillgång till pengarna. Det kan också finnas risk för att förlora pengar vid tekniska fel eller bedrägeri.

Fara för att makten centreras hos finansiella institutioner: Med övergången till ett kontantfritt samhälle kan makten koncentreras hos finansiella institutioner och teknikföretag som kontrollerar betalningssystemen. Det kan leda till minskad konkurrens och att kontrollen över civilas privatekonomin ligger i händerna på ett litet fåtal stora aktörer, vilket är skadligt för enskilda konsumenter och för den ekonomiska mångfalden. Se till exempel på hur bankerna redan idag styr hur du disponerar dina pensionspengar, utan att du har ett reellt eget val eller kontroll.
Ett led i bankernas övertag har varit att successivt avskaffa kontanthantering. De verktyg som den digitaliserade ekonomin kräver för att hantera ens vardagsekonomi är inte alltid tillgängliga för gamla, utsatta eller funktionshindrade.

Det är viktigt att vara förutseende om dessa faror när man överväger att gå mot ett kontantfritt samhälle.
Bekvämlighet, säkerhet, personlig integritet och tillgänglighet måste vägas noggrant för att undvika att vissa grupper och individer utsätts för onödig utsatthet.

Vi tycker att privatpersoner själva ska få bestämma över sina egna pengar. Det ska inte vara upp till banker och börsmäklare.
Partiet Nyans vill stoppa utvecklingen mot ett kontantfritt samhället i hela EU.