Partiet Nyans är hela Sveriges parti och är öppet för alla som vill arbeta i enlighet med partiets mål och syfte. Alla oavsett bakgrund, religion och etnicitet är välkomna till Partiet Nyans. Vår vision är att arbeta för ett mer öppet och tolerant samhälle med respekt för alla människors lika värde och individens egen vilja att forma sitt eget liv. Vi strävar efter att värna och förstärka demokratin och mänskliga fri-och rättigheter i Sverige.

Vårt syfte är att bli ett enande och lösningsorienterat parti som möter minoritetsbefolkningens utmaningar, hand i hand och sida vid sida med majoritetsbefolkningen, genom dialog och ömsesidig respekt för varandras olikheter.

I valet 2022 har vi lyckats att bli Sveriges största parti utanför riksdagen. Under valrörelsen var vi det mest omtalade partiet med vår partiledare Mikail Yüksel i spetsen. Bara på tre år har vi lyckats att bli en maktfaktor som påverkar politiken och opinionen i Sverige. Dessutom har vi kommit in i två kommunfullmäktige; Landskrona och Botkyrka där partiledaren Mikail Yüksel sitter på partiets mandat. Vi har dessvärre missat Malmös kommunfullmäktige med bara 300 röster och Göteborgs kommunfullmäktige med 1 500 röster.

Vårt nästa mål är att komma in i Europaparlamentet i EU-valet som kommer att hållas nästa år (2023). Partiet Nyans behöver endast 160 000 röster i hela landet för att säkra en mandat i Europarlamentet.  Vi siktar också mot riksdagen i valet 2026 och flera kommunfullmäktige i landet.