Stadgar

Partiet Nyans kommer att anta sina stadgar på partiets första kongress. Stadgarna kommer att publiceras här. Håll utkik.