Du visar för närvarande Låt Bosnien och Turkiet bli medlemmar

 

 

EU bygger murar mot den icke-kristna världen, trots att det finns muslimska stater mitt i Europa som
befolkningsmässigt och kulturellt kan jämställas med de katolska och ortodoxa länderna.
Varför kan till exempel Polen vara medlem men inte Bosnien?
Varför kan Ungern vara medlem och inte Turkiet?

Partiet Nyans är för att Bosnien och Turkiet tas in som medlemmar i EU.
Vi är övertygade om att unionen tjänar både politiskt och ekonomiskt på deras medlemskap.

Att släppa in Bosnien skulle bidra till stabilitet och fred på Balkan, genom att integrera Bosnien i EU kan man stärka
landets politiska och ekonomiska institutioner, vilket kan bidra till att upprätthålla politisk stabilitet och därmed stärka
freden i Balkanregionen.

Genom att bli en del av den inre marknaden kan Bosnien dra nytta av ökad handel, investeringar och ekonomisk tillväxt.
Vilket; genom fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och arbetskraft kan stimulera ekonomisk utveckling och skapa nya möjligheter för företag och invånare; ytterligare bidrar till att stärka freden på Balkan.

Ett EU-medlemskap kan fungera som en katalysator för demokratiska reformer och stärka Bosniens institutionella kapacitet. Det kan bidra till att stärka rättsstatsprincipen, främja mänskliga rättigheter och förbättra förvaltningen.

Turkiet
Turkiet är en stor ekonomi med betydande marknader och arbetskraft.
Deras medlemskap kan utöka EU:s inre marknad och skapa nya handelsmöjligheter. Med sitt geografiska läge och historiska kopplingar till både Europa och Mellanöstern kan Turkiet spela en viktig roll för EU:s utrikespolitik och säkerhet. Ett turkiskt medlemskap kan öka samarbetet i frågor som migrationshantering, kampen mot terrorism och regional stabilitet.
Turkiet kan också fungera som en ekonomisk, kulturell och politisk bro mellan EU och Mellanöstern. Något som kommer att vara avgörande för fred och stabilitet i den nära framtiden, då klimatförändringar och därav framkallade nya politiska och sociala situationer samt ren nöd och svält kommer att skapa nya folkvandringar och vi behöver förbereda oss på att hantera det ekonomiskt, politiskt och socialt – INTE i första hand militärt.

EU-medlemskap skulle kunna fungera som en drivkraft för demokratiska reformer och respekt för mänskliga rättigheter i Turkiet. Det kan främja yttrandefrihet, stärka rättsstatsprincipen och ge bättre skydd för minoriteter. Något som motiverade inkludering av tidigare sovjetstater som nu ingår i EU.

Vi ställer oss bakom ett jämlikt EU-medlemskap för Bosnien och Turkiet.