Du visar för närvarande Sanktionera Kina

 

 

Fascism ser likadan ut oavsett om den kallar sig Falangism, Zionism, Nazism eller Kommunism. Gemensamt för dem alla är att de präglas av brutalitet, auktoritet, nationalism, militarism, antidemokratiska värderingar och förakt för liberala värderingar såsom individuell frihet, mänskliga rättigheter och jämlikhet för att istället betona kollektiv lojalitet och strikta hierarkiska strukturer.

Xinjiang är en autonom region i nordvästra Kina och är hem för flera etniska grupper, varav den största är uigurerna. Uigurerna är en turkisktalande muslimsk etnisk grupp som har sina rötter i Centralasien. Diskussionen om Xinjiang och uigurerna har blivit alltmer uppmärksammad internationellt på grund av rapporter om allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och övergrepp mot uiguriska muslimer.
Det har rapporterats om omfattande förtryck och förföljelse av uiguriska muslimer i Xinjiang. Det inkluderar massövervakning genom användning av teknik som ansiktsigenkänning och DNA-insamling, tecken på en omfattande polisstat. Uiguriska muslimer har också vittnat om godtyckliga frihetsberövanden, internering i så kallade ”omskolningsläger” och tvångsarbete.

Kinesiska myndigheter har genomför en påtvingad kulturell assimilation av invånarna i Xinjiang. Detta inkluderar restriktioner på religiös praxis, påtvingad assimilering av uiguriska barn genom statligt kontrollerad utbildning och förbud mot uttryck av uigurisk kultur och språk.
Myndigheterna hävdar att deras åtgärder i Xinjiang är en del av en bredare insats för att bekämpa terrorism och extremism i regionen. De har använt begreppet ”omskolningsläger” för att beskriva sina anläggningar och påstår att de syftar till att erbjuda yrkesutbildning och motverka radikalisering.

Den internationella reaktionen på situationen i Xinjiang har varit stark. Många länder och människorättsorganisationer har fördömt de påstådda övergreppen och krävt att Kina agerar för att respektera mänskliga rättigheter och internationella regler. Det har också funnits påtryckningar för att införa sanktioner mot kina och påföljder för kinesiska tjänstemän som har ansvar för övergreppen.

Partiet Nyans vill att EU aktivt arbetar för att frigöra sig från Kina och att man redan nu fördömer statens agerande.
Så länge diktaturen fängslar svenska medborgare, inkräktar på självstyret i Hong Kong, hotar uigurernas kultur och säkerhet, ägnar sig åt industrispionage, spioneri mot universitet och inkräktar på egna medborgares fri och rättigheter så kommer partiet Nyans inte verka för mer utbyte med Kina. Tvärtom. Genom svensk lagstiftning, via EU och det globala samfundet, kommer vi att verka för isolering av diktaturen i Kina.