Du visar för närvarande Stoppa bankernas maktmissbruk

 

 

Bankerna tillåts gränslös makt över civilbefolkningen, utan staters möjlighet att skydda sina invånare. Det är ett ohållbart system som leder till att statsmakten är maktlös inför bankernas och marknadens problem och nycker.
Privatpersoners liv ligger helt i händerna på bankerna. En situation som ansvarslöst och opportunistiskt missbrukas av bankerna, börsen och företagen.

Vi kräver att EU agerar för att få slut på bankernas maktmissbruk, och istället inför ansvarsfull reglering för att skydda unionens medlemmar och deras invånare.

Partiet Nyans förespråkar större möjlighet för staten att reglera och kontrollera bankerna än man har idag.

Det minskar risken för finansiell instabilitet. Genom att ha en statlig kontroll över banksektorn kan man minska risken för överdriven risktagning och spekulativa beteenden som kan leda till finansiella kriser. Statligt inflytande skulle ge en bättre insyn och reglering av bankverksamheten för att skydda allmänna intressen.
Genom att staten har insyn och inflytande över bankerna kan man styra kreditflöden och investeringar för att prioritera samhällsnyttiga sektorer och sänka hinder för t.ex. allmän sjukvård och fungerande infrastruktur. Detta skulle kunna bidra till ekonomisk inkludering och ökad rörelsefrihet skulle minska klyftan mellan olika samhällsgrupper.
Att staten kan reglera banker bör ses som en mekanism för att öka demokratiskt inflytande och ansvarsskyldighet. Genom att bankerna ingår i statsförvaltningen kan man ha en bättre möjlighet att påverka bankernas strategiska beslut och säkerställa att de agerar i linje med samhällets intressen. Detta kan också skapa en större transparens och öppenhet i banksektorn.