Du visar för närvarande Skydda rätten till ett privatliv

Partiet Nyans förstår vikten av teknologi som ett starkt verktyg för ekonomisk, social och hållbar utveckling. Vi tar hänsyn till att dessa medför fördelar för att möta utmaningarna med ökande auktoritära krafter.

Vi noterar att det finns digitala teknologier för övervakning, inklusive hackning av mobila enheter, nätverksövervakning samt ansikts- och känsloigenkänning, bland annat.
Vi uppmärksammar att den ökande användningen av dessa verktyg leder till allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och hotar demokratin.
Vi erkänner att det saknas en internationell ram för att reglera och begränsa exporten, försäljningen, överföringen, underhållet och användningen av övervakningsteknologi. Trots upprepade uppmaningar från FN:s människorättsföreträdare att utveckla en sådan.
Vi fördömer den växande användningen av övervakning för att rikta in sig på samhällsgrupper som ägnar sig åt skyddade aktiviteter såsom fredliga protester, demokratiska sociala rörelser, aktivister, människorättsförsvarare, advokater och journalister, eftersom det bidrar till en oönskad avskräckande effekt på arbete för mänskliga rättigheter och demokrati.
Vi noterar att det finns många fall där individers grundläggande rättigheter har kränkts genom intrång från övervakningsteknologier som påverkar deras offentliga och privata liv.

Partiet Nyans lovar att driva denna fråga i Europaparlamentet för att bekämpa missbruk av övervakningsteknologins, och för att skydda mänskliga rättigheter och demokrati. Vi kommer att verka för en internationell reglering av dessa teknologier i syfte att säkerställa så de används på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt.

Alla har rätt till ett privatliv.
Det är en grundläggande mänsklig rättighet som vi värnar om. Genom att arbeta för starkare lagar och förespråka öppenhet och ansvarsutkrävande för hur övervakningsteknologins används, strävar vi efter att bygga ett samhälle där individens integritet respekteras och skyddas.

Med Partiet Nyans i EU kan du lita på att någon kämpar för Din rätt till ett privatliv, och en tryggare framtid för alla.