Du visar för närvarande Stoppa LVU-missbruket

Redan fö 20 år sedan larmade forskare och jurister om hur Lagen om Vård av Unga (LVU) missbrukades.
Otilräckliga handläggningar ledde då liksom nu, till att barn utsätts för fysiskt och psykiskt lidande samt för risker som självmord och kriminalitet. Idag pågår en skandal i Sverige, med barn som tvångsplaceras helt utan att Barnperspektivet beaktats och utan att forsterhemmens lämplighet utretts.
Det är avgörande för barns utveckling och hälsa att de tillåts växa upp i kontakt med sitt ursprung. Något som befästs i Barnkonventionen. Familjehem som tar emot barn från en annan kultur än sin egen måste kunna tillgodose detta behovet, för att förebygga att barn drabbas av mental ohälsa på grund av rotlöshet och att ha fjärmats från sina föräldrar.

Vi kräver
Att alla EU-länder följer Barnkonventionen, så som man åtagit sig.
Att det svenska LVU-missbruket utreds och att noggranna kontroller och uppfölningar
införs vid omhändertagande av barn i hela Europa.