Du visar för närvarande Stoppa diskrimineringen av muslimer

I dagens samhälle nämns det ofta att religion är en privatsak och därför också borde skötas privat. Religionsfriheten är inskriven i vår grundlag, men trots detta hör man ständigt åsikter om hur individer och samfund borde utöva sin religion. Särskilt om det gäller synen på muslimer och hur de ska praktisera sin tro.

Läs mer här: https://www.etc.se/debatt/stoppa-diskrimineringen-av-muslimer