Du visar för närvarande 10 förslag mot corona

Enligt WHO:s senaste rapport från 12 mars 2020, har 125 048 fall av covid-19 rapporterats och 4 613 personer har avlidit. I Sverige har siffrorna stigit till 775 fall enligt Folkhälsomyndigheten och antalet fall förväntas öka.

Folkhälsomyndigheten och regeringen utför just nu ett jätteviktigt arbete. Partiet Nyans anser att Sverige behöver hålla ihop i dessa svåra tider som drabbar samhället hårt. Partiet Nyans tycker dock att vi behöver ta ytterligare åtgärder för att förebygga en större spridning.

Därför föreslår vi:

1. Stäng samtliga skolor och universitet. Se till att skolorna och universiteten flyttar sina undervisning till en digital plattform. Distansutbildning är redan mycket aktuell idag då många studier på högskolenivå inte kräver närvaro i klassrum.

2. Inför distansarbete för offentliganställda så långt det går tills läget lugnar ner sig. Detta kommer också minska kollektivåkandet och tillåter föräldrar att vara med sina barn när skolor är stängda.

3. Inför förbud mot besök på äldreboenden.

4 Stoppa samtliga tjänsteresor för offentliganställda.

5. Betala full lön till återvändare från utlandet under 14 dagars karantäntid om de saknar möjlighet till distansarbete.

6. Inför obligatorisk provtagning och medicinsk uppföljning för återvändande från utlandet.

7.. Inför totalt reseförbud till och från Sverige med undantag av särskild personal såsom vårdpersonal och transportarbetare.

8.. Slopa tillfälligt momsen på hygienprodukter såsom handsprit och tvål.

9. Slopa tillfälligt trängselskatten för att minska kollektivåkandet till dess att läget lugnar ner sig.

10. Inför förbud mot sammankomster med över 100 personer om särskilda skäl saknas.