Du visar för närvarande Rädda hotell- och restaurangbranschen

Arbetskraftsinvandrare vars uppehållstillstånd bygger på arbete och en viss inkomst, riskerar utvisning som en konsekvens av Coronapandemin. Restauranger drabbas hårdast av alla branscher. Idag finns det cirka 5 000 arbetskraftsinvandrare med tillfälliga arbetstillstånd som jobbar inom restaurangbranschen.

Arbetskraftsinvandrare har inte möjlighet att stanna kvar i Sverige när de blir av med arbetet. Migrationsverket har lyft problematiken till regeringen, men migrationsminister Morgan Johansson (S) har meddelat att det inte finns några planer på att se över lagstiftningen i denna fråga. Det är uppenbart att Socialdemokraterna gärna vill bli av med dessa arbetskraftsinvandrare som de av ideologiska anledningar varit emot länge. Socialdemokraterna ser arbetskraftsinvandrare som ett hot mot svenskars jobb och gick dessutom till val på att stoppa invandring av icke kvalificerad arbetskraft från länder utanför EU. Det är ett tunt argument som också får stöd av LO.

Det handlar om människor som tjänat in sin a-kassa, men troligen inte kommer få ta del av den p.g.a. bristande lagstiftning som gör att de kommer utvisas när de inte kan behålla sitt arbete och inkomst. Kan man föreställa sig en situation där människor betalar in skatt i 1-2 år och sedan sparkas ut ur landet utan att kunna åtnjuta rätt till a-kassa? Det är som att sälja någon ett hus som inte existerar i verkligheten. Det är rent bedrägeri.

Att via utlandet få hit kompetens som behövs är en lång och kostsam process för arbetsgivare. Oftast står arbetsgivare för de första kostnaderna. När krisen är över kommer arbetskraftsinvandrarna behövas igen. Risken finns då att arbetsgivare drabbas dubbelt när kompetens inte finns tillgänglig. Man blir tvungen att gå igenom samma långa och kostsamma process igen.

Även arbetstagarens familj och barn drabbas. Många arbetskraftsinvandrare har lyckats förenas med sina familjer i Sverige. Det innebär att deras barn är bosatta och går i skolan i Sverige. De har lärt sig svenska och skaffat nya vänner. Nu när föräldrarna inte kan behålla sina arbeten p.g.a. krisen, kommer barnen skiljas från skola och vänner. De får börja om från början i utlandet.

Partiet Nyans uppmanar regeringen att omedelbart justera lagstiftningen gällande arbetskraftsinvandring. De som har rätt till a-kassa ska kunna använda den rätten som vilken medborgare som helst utan att förlora sitt uppehållstillstånd. De som saknar a-kassa ska få chansen att gå med i den. Även arbetsgivaravgift och egenavgifter för hotell-och restaurangbranschen måste ses över. Dessa avgifter bör slopas helt och hållet i minst ett år framöver.