Du visar för närvarande Vi sätter inte olika utsatta mot varandra

Att kristna oavsett om de är konvertiter eller ej, inte känner trygghet i Sverige är en oerhörd brist från samhällets och de etablerade partiernas sida. Partiet Nyans kommer därför självklart att arbeta för att även kristna ska känna sig trygga i Sverige. Vi välkomnar deras röst och perspektiv och hoppas att de kommer att ha en aktiv representation i Partiet Nyans.

Läs mer här: https://www.aftonbladet.se/debatt/a/nabXpB/vi-satter-inte-olika-utsatta-mot-varandra