Du visar för närvarande Nytt parti har invandrare som målgrupp – vill ta sig in i Malmös fullmäktige

Grundaren av det nya politiska partiet, Partiet Nyans, är optimist. ”Vi kommer in i riksdagen nästa val”, säger Mikail Yüksel, som tror på stort stöd i Malmö.

Mikail Yüksel introducerar en ny -ism i svensk politik – nyansism.

– Vi för en nyanserad retorik, där vi inte fastnar i ideologi. Jag pratar om logik, vetenskap och beprövad erfarenhet för att nå konkreta lösningar. Det viktiga är att vi löser problem, det spelar ingen roll hur, så länge vi inte skadar någon annan.

Du menar pragmatism, eller realpolitik? Det är väl inget nytt i Sverige?

– Jo. I praktiken. De etablerade partierna har fastnat i ideologier som gör att de inte kan samarbeta. I stället bildas svaga minoritetskoalitioner. Svenska folket är trötta på de etablerade partierna, men de vill inte lägga ned sin röst, så de röstar på det parti de tycker är minst sämst.

SOM EXEMPEL PÅ ideologiska låsningar som leder fel nämner Mikail Yüksel Alliansens vurmande för marknadshyror – de ökar klyftorna i samhället, menar han – och de rödgrönas motstånd mot vinster i välfärden, där han särskilt framhåller de fristående skolorna som ”ju är de bästa i landet”.

Ni beskrivs som ett muslimskt parti. Är ni det?

– Definitivt inte. Vårt parti är öppet för alla. Däremot har vi en stor målgrupp, och vi är öppna med att det är invandrargruppen. Integrationen är en av våra kärnfrågor, och vi menar att de etablerade partierna svikit det mångkulturella samhället.

Men i er partipresentation har ni som första punkt att islamofobi får en egen brottsrubricering, och att muslimer får minoritetsställning i grundlagen?

– Ja. Det finns mycket antimuslimsk extremism, men vi lyfter frågan om rasism och främlingsfientlighet generellt.

Vad kan ni bidra med där som inte andra partier redan försökt?

– De etablerade partierna ger en massa löften om att förbättra situationen, men direkt efter valet glöms dessa löften bort och inget händer. Vi som startat detta parti har alla utländsk bakgrund och vi har själva egna erfarenheter av utanförskap, och vi knackar inte dörr endast inför val, vi är inte ute efter röstboskap, utan vi vill se en verklig förändring till det bättre.

Var finns ni i den politiska skalan i Sverige? Vilka partier plockar ni väljare från?

– Eftersom vi förfäktar nyansism vill jag placera oss i mitten. Och vi kommer att plocka väljare från samtliga partier, utom Sverigedemokraterna.

Hur ser du på er etablering i Malmö?

– Vi har en stor målgrupp i Malmö. Jag har för mig att 40 procent av Malmös befolkning har utländsk bakgrund. Det är en stad som är hårt drabbad av kriminalitet och arbetslöshet, men där politiken hittills misslyckats med att vända den negativa utvecklingen. Där finns många utmaningar.

– Och intresset för vårt parti är stort i Malmö – många har redan kontaktat mig om att de vill starta lokalföreningar. Att komma in i Malmö kommunfullmäktige kräver 4000 röster, och det är inte svårt för oss att nå den siffran.

Ni siktar på riksdagen nästa val 2022. Är det realistiskt?

– Abslolut. Det krävs antingen fyra procent av rösterna i hela landet, eller tolv procent i en valkrets. För Malmö stad betyder det att vi ska få 23 000 röster och det är inte omöjligt att vi når riksdagen bara genom Malmö stad.

– Men en viktig sak för att nå riksdagen är att vi kan skapa ekonomiska förutsättningar att bedriva valkampanj.

I HELGEN ska Partiet Nyans ha sin första konferens, som är förlagd till Göteborg. Syftet är att presentera partiet. En av dem som är med i partiet, professor Masoud Kamali, skulle hållit en föreläsning, men har ställt in den på grund av hot mot honom och hans familj, berättar Mikail Yüksel.

En annan i Sverige välkänd person som nämns i samband med Partiet Nyans är tidigare miljöpartistiske ministern Mehmet Kaplan.

– Det är inget bestämt. Jag nämnde honom i en intervju i Lokaltidningen Växjö, att jag gärna såg honom som partiledare. Han är mycket erfaren och är som klippt och skuren för vårt parti. Jag vill själv inte vara partiledare.

FÖR NÄRVARANDE har Partiet Nyans en interimstyrelse som arbetar med partistadgarna. När den första partikongressen hålls våren 2020 räknar de med att presentera dessa.

– Men innan kongressen räknar vi med att ha en andra konferens i Malmö.

Länk till intervjun: https://malmo.lokaltidningen.se/nyheter/2019-09-29/-Nytt-parti-har-invandrare-som-m%C3%A5lgrupp-%E2%80%93-vill-ta-sig-in-i-Malm%C3%B6s-fullm%C3%A4ktige-5876980.html