Partiet Nyans är hela Sveriges parti och är öppet för alla som vill arbeta i enlighet med partiets mål och syfte. Alla oavsett bakgrund, religion och etnicitet är välkomna till Partiet Nyans. Vår vision är att arbeta för ett mer öppet och tolerant samhälle med respekt för alla människors lika värde och individens egen vilja att forma sitt eget liv. Vi strävar efter att värna och förstärka demokratin och mänskliga fri-och rättigheter i Sverige.

Vårt syfte är att bli ett enande och lösningsorienterat parti som möter minoritetsbefolkningens utmaningar, hand i hand och sida vid sida med majoritetsbefolkningen, genom dialog och ömsesidig respekt för varandras olikheter. Vårt mål är att komma in i kommunfullmäktige bland annat i Stockholm, Göteborg och Malmö samt Sveriges riksdag i valet 2022.