Hakkımızda
Partiet Nyans (Türkçe: Nüans Partisi) Genel Başkan Mikail Yüksel’in öncülüğünde 2019 yılında İsveç’in Göteborg kentinde kurulmuştur. Nyans kelimesi, İsveçce “renk farklılıkları” veya “geçişleri” anlamında isim olarak kullanıldığı gibi, türetilerek (Nyansera) “renklendirme” ve “dengelemek” anlamında fiil olarak da kullanılmaktadır. Bu bağlamda
Nyans ismi, hem çok kültürlülüğü hem de dengeli siyaseti ifade etmektedir. Parti amblemi olarak barış güvercini seçilmiş, turuncu renk ise partinin görsellerini süslemektedir.

Partiet Nyans ilk olağan kongresini Kasım 2020 yılında Başkent Stockholm’de yaparak, adına yakışır bir şekilde, farklı etnik kökenlere sahip siyasetçilerden oluşan çok kültürlü bir yönetim oluşturmayı başarmıştır. Kongrede, Türk kökenli Kurucu Genel Başkan Mikail Yüksel güven tazelerken, İsveç kökenli Lotta Slim ve Boşnak kökenli Adisa Hadzihalilovic ise delegeler tarafından partinin ilk genel başkan yardımcıları görevlerine layık görülmüştür. Mısır kökenli Rami Hussein’in genel sekreterlik görevini yürüttüğü parti yönetimi; Somali, Kürt, İsveç ve  Arap kökenli toplam on üç kişiden oluşmaktadır.

Partiet Nyans herhangi bir ideolojinin etkisinde değildir. Aksine bilinen tüm ideojilerle arasına mesafe koyarak, aynı zamanda siyaset bilimci olan Genel Başkan Mikail Yüksel’in geliştirdiği ve adına “Nyansism” (Türkçe: Nüanscılık) dediği; denge, mantık ve bilim dayanaklı siyaset üretme ve yürütme ideolojisini sahiplenmektedir. Ancak Nyansism ideolojisi “evidence-based policy” yani bilim destekli siyaset ile aynı şey değildir ve karıştırılmamalıdır. Ayrıca Partiet Nyans kendisini İsveç’in tek azınlık ve müslüman dostu partisi olarak tanımlamaktadır.

Genel Başkan Mikail Yüksel kimdir?
1982’yılında Konya’nın Kulu ilçesinde doğdu. Lise egitiminin hemen ardından, 2001 yılında İsveç’e göç etti. Bu ülkede ki ilk işi, bir pizzacıda bulaşıkçı olarak çalışmak oldu. Ardından sırası ile pizzacılık, fabrika işçiliği, taksi şöförlüğü, bilgisayar teknisyenliği, kaynakçıllık ve lokantacılık gibi işlerle geçimini sağladı. Bunlara paralel olarak lise seviyesinde eğitimine sürekli devam eden Yüksel, İsveç’te ikinci bir lise diploması daha aldı.

2013 yılında Göteborg Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’ne girmesini, hayatının dönüm noktası olarak tanımlayan Yüksel, yine aynı üniversitede 2019 yılında kamu yönetimi dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Mikail Yüksel hem lisans hem de yüksek lisans tezlerini seçmen tepkileri üzerine yazdı.

2014 yılında üniversite eğitimi ile aynı anda, Centerpartiet (Türkçesi: Merkez Partisi)’ne katılarak siyasete atıldı. Parti içinde kısa sürede hızlı bir şekilde yükselmesi ile dikkatleri üzerine çeken Yüksel, Göteborg İl Başkan Yardımcılığı, Batı Göteland Bölge Yönetim Kurulu Üyeliği ve çeşitli komisyon görevlerinin ardından, 2017 yılında Centerpartiet il kongresinde delegelerin çoğunluğunun desteği ile liste başından milletvekili adayı seçildi.

2018 yılında, İsveç seçim kampanyasını doğduğu ilçe olan Kulu’ya taşıyarak, hem Türk hem de İsveç medyasının dikkatlerini üzerine çeken Yüksel, bu kampanyanın hemen ardından İsveç’teki Türkiye karşıtı grupların hedefi haline geldi. Hakkında İsveç medyasında çıkan asılsız iddialar nedeni ile partisi tarafından adaylıktan geri çekilmesi istendi. Bu isteği kabuletmeyen Yüksel, partisinden seçimlerin başladığı aynı gün ihraç edildi. Buna rağmen Yüksel adaylıktan çekilmeyerek günlerce medyanın gündemini oluşturdu. İsveç seçim kanunlarına göre partilerin, adayların adını seçim listesi veya pusulasından çıkarma hakkı olmamasına rağmen, başta Seçim Kurulu olmak üzere devlet kurumları haksız bir karar alarak Centerpartiet’in, Yüksel’in adaylığını geri çekmesine izin verdi. Bütün bu olayların ardından, tek başına uzun bir hukuk mücadelesi veren Yüksel, bu konuda herhangi bir sonuç alamadı.

Centerpartiet’ten ihracından sonra yeni bir parti kuracağını duyuran Yüksel, bugün Partiet Nyans’ın kurucu genel başkanıdır. Dürüstlük, çalışkanlık ve cesaretin siyasi başarı için olmazsa olmaz üç kriter olduğunu söyleyen Yüksel, hayat felsefesini şöyle tarif ediyor: ”Zor ve imkansız gibi kelimeler tembeller tarafından uydurulmuştur. Başaramadıysanız yeterince çalışmamışsınızdır.“

Neden kuruldu?
Genel Başkan Mikail Yüksel, partinin kuruluşunu duyurduğu, İsveç’in en büyük gazetesi Aftonbladet’te yayımlanan yazısında şu ifadeleri kullanmıştır: ”İsveç çok kültürlü harika bir ülke ancak toplumda kutuplaşmalar giderek artıyor. Bu kutuplaşmaların temelini mevcut siyasi partiler arasındaki ideolojik çekişmeler oluşturuyor. Bireyin geleceği, hiç bir olumlu sonuç vermemesine rağmen bu ideoljik çekişmeler sonucunda belirleniyor. Siyasi çözümler üretilirken, somut sonuçlar yerine ideolojik saplantılar rol oynuyor. Ayrıca artan popülist söylemler ve yabancı düşmanlığı sonucu, varolan bütün partiler, ırkçı partilerin siyasetini kopyalayarak birbirlerine yaklaşıyor. Artık ne sosyalistler gerçek sosyalist ne de liberaller gerçek liberal.”

Genel Başkan Mikail Yüksel bu satırlar ile İsveç’te giderek artan kutuplaşma ve ırkçılığa dikkat çekmektedir. Son yıllarda İsveç, Müslümanlar başta olmak üzere azınlıkların zorluklar yaşadığı ve dışlamalara maruz kaldığı bir ülke haline geldi. Uyum söz konusu olduğunda, iş piyasası odaklı çözümler yerine bireylerin özel hayatları tartışılmaya başlandı. İnsanların giyim tarzları (Örneğin: başörtüsü yasağı), dini vecibelerini yerine getirmeleri ve çocuklarını yetiştirme şekilleri gibi konular gündem oluşturmaya başladı. Bugün İsveç’te maalesef damga yememiş müslüman temsilci ve sivil toplum örgütü kalmadı diyebiliriz. Bunlara ek olarak birçok Müslüman kökenli siyasetçi basit sebepler ile ya partilerinden ihraç edildiler ya da uzaklaştırıldılar. Genel Başkan Mikail Yüksel de bunlardan biridir.

Partiet Nyans, İsveç’te yaşanan bütün bu gelişmelere tepki olarak doğmuş ve varolan partilerden bıkmış olmasına rağmen, kendisini mecbur hissetiği için oy veren seçmen kitlenin yeni alternatifi olmayı hedeflemektedir.

2022 yılı seçim sonucu
Partiet Nyans, 2022 yılında yapılan genel ve yerel seçimlerde yaklaşık 30 000 oy alarak sadece iki yılda, parlemanto dışında kalan en büyük parti olmayı başarmış ve iki belediye meclisinde yer kazanmıştır. Seçim süreci boyunca tüm medyayı hakkında konuşturmuş ve seçim akşamı canlı yayınlarda en çok konuşulan partilerden birisi olmuştur.

Şansımız ne?
İsveç milletvelilliği seçimlerinde iki farklı baraj uygulanmaktadır. Ülke geneli barajı %4 iken tek seçim bölgesi barajı %12’dir. 2018 seçim sonuçlarına göre %4, ülke genelinde yaklaşık 260.000 oya tekabül ederken %12’lik barajın tekabül ettiği oy sayısı seçim bölgelerinin seçmen sayasına göre değişiklik göstermektedir.

İsveç 29 seçim bölgesine ayılmıştır. Partiet Nyans’ın en iddialı olduğu bölgeler, nüfusunun yaklaşık %40’ının göçmen ve müslüman kökenli olduğu güney şehri Malmö ile başkent Stockholm ve batı bölgesindeki Göteborg şehirleridir. Partiet Nyans’ın üyelerinin çoğunluğunun da yaşadığı Malmö şehrinde %12, yaklaşık 23.000 oya tekabül etmektedir.

Yerel seçimleri baz aldığımızda ise baraj, bazı belediyelerde %2 iken birçok belediye %3 şeklinde uygulamaktadır. Bu yüzdelerin tekabül ettiği oy sayısı ise belediyelerin seçmen sayısına göre değişiklik göstermektedir. Sadece 60 oy ile barajın aşılabileceği küçük belediyeler olduğu gibi, başkent Stockholm gibi 18.000 civarında oy gerektiren büyük
belediyeler de vardır.

2024 Avrupa Parlementosu seçimleri
Avrupa Parlementosu seçimlerinde ise %4’lük baraj, yaklaşık 160.000 oya tekabül etmektedir. Bu rakamın düşük olması Avrupa Parlementosu seçimlerine katılımın az olmasından kaynaklanmaktadır. Avrupa Parlementosu seçimleri Partiet Nyans için önem arzetmektidir ve seçmen tavrına baktığımız zaman,  seçmenin oyunu tamamen farklı partilere kullanma eğilim gösterdiği için Partiet Nyans’ın şansının yüksek olacağı görülmektedir.

Halk desteği ve adaylar
Genel Başkan Mikail Yüksel bu öncelikleri şu sözlerle özetlemektedir: ”Cebimizde bir kuruş dahi olmadan seçimlere katılabiriz, ama halkın desteği olmadan başarılı olamayız.”

Partiet Nyans, İsveç Seçim Kurulu’na (Valmyndigheten) başvuru yaparak hem yerel hem de genel seçimlere katılma hakkını kazanmıştır. İsveç’te seçimlere katılmak için maddi hiçbir kaynağa gerek yoktur. Partiet Nyans bu sebeble birinci öncelik olarak, halk desteği ve aday listelerini belirlemiştir. Seçimlerde aday olacak istekli, çalışkan ve Partiet Nyans’ın değerleri ile uyuşan adaylara ihtiyaç vardır. Siz de bu yolda bizimle mücadele edip tarih yazmak istiyorsanız bizimle irtibata ge.ebilirsiniz.

Diğer bir önemli husus ise seçimlere katılımdır. Göçmen kökenli gruplar, maalesef seçimlere katılımın en düşük olduğu gruplardandır. Bunların içinde ise Türk kökenli vatandaşlar da göze çarpmaktadır. Bu sebeble hem oy kullanın hem de kullandırın.