transparent BG_3

Nominering till partistyrelsen

  (*)

  = obligatorisk)


  Obs! Nomineringen tas bort utan återkoppling vid felaktigt personnummer

  Är du eller personen du nominerar medlem i partiet? ( Obs! Du kan inte nominera en icke-medlem. )

  Om du väljer Nej: Vet personen att du nominerar henne eller honom? ( Obs! Du kan inte nominera någon utan hens godkännande. )

  captcha